Okolí

Blízké okolí

Pokud vyjdete z vrátek a vydáte se po cestě za domem nahoru, bude Vám odměnou ticho a ohromující pohled na okolní krajinu.


Štiavnické vrchy patří k jedné ze 14 chráněných krajinných oblastí Slovenské republiky. Specifické jsou okolní kopce, které vznikly vulkanickou činností. Nejvyšším vrchem je Sitno, které je 1009 m vysoké. Velká část lesů tvoří buky, duby, břízy a jedle. Dalším specifickým rysem pro tuto krajinu jsou jezera, zvané tajchy, kterých je okolo Štiavnice 24. Ačkoliv jsou nyní integrovány v jejich přirozeném prostředí, byly původně postaveny v 18. století jako vodní nádrže sloužící těžebnímu průmyslu. A ve své době jich zde bylo až 60. V současnosti jsou tajchy využívány k rekreaci.

Blízké okolí nabízí rozmanité druhy využití volného času, ať už pro turisty, cyklisty či plavce, ale i pro ostatní.


picture: Jan Dudas

Vyhne


Kamenné more

Je jedinečným přírodním útvarem sopečného původu. Svou rozlohou (5 ha) je největším kamenným mořem v sopečné části západních Karpat a jedno z nejstarších chráněných území na Slovensku.  Skály jsou pokryty vzácnými mechy a lišejníky, a pokud budete mít štěstí, můžete zde vidět i ještěrku zední (Podarcis muralis).Banská Štiavnica

Banská Štiavnica je malebné město s kořeny sahajícími až do středověku, kdy bylo centrem těžby drahých kovů. Město renesančních paláců, kostelů, zámků, elegantního náměstí a unikátní Kalvárie (soubor kapliček symbolizující křížovou cestu). Město zapadá do okolní krajiny, pro kterou jsou specifické také památky důlní a hutní činnosti, která zde v minulosti probíhala.

Toto místo bylo obnoveno a dnes patří do světového kulturního dědictví. Nejen, že zde můžete obdivovat krásné domy, ale můžete navštívit také místní čajovnu, která se nachází v bývalém vězení nebo si užít čokoládové nápoje v nádherných kavárnách.
Náměstí Svaté Trojice

Náměstí bylo vybudováno počátkem 16. století a tvoří architektonické srdce Banské Štiavnice. Jeho tvar byl určován především výstavbou radnice a kostela svaté Kateřiny. Náměstí lemují nádherné domy, které byly původně ve vlastnictví bohatých měšťanů a důlních podnikatelů. Ve středu náměstí stojí majestátný morový sloup Svaté Trojice. Byl postaven z vděčnosti za ukončení moru, který trápil město v letech 1710 – 1711. Původně byl velmi obyčejný, dnešní podobu mu dal sochař Dionýz Stanetti. Na podstavci si můžete prohlédnout šest světců, především ochránců před morem a patronů horníků.

 

Radnica

Tento původem gotický dům ze 14. století byl původně pouze přízemní a byl využíván k zasedání městské rady. Počátkem 16. století k němu přibyla kaplička sv. Anny. Kaplička byla však zbořena a na jejím místě bylo vystavěno sousoší Panny Marie. Dnešní podobu získala budova radnice v letech 1787 – 1788, kdy byla přestavěna. V podzemí radnice jsou sklepy, které sloužili jako městské vězení.


Klopačka

Klopačka je dvouposchoďová renesančně-barokní stavba z roku 1681. Uvnitř budovy je umístěné zařízení, které klepáním oznamovalo horníkům čas, kdy bylo nutné sfárat do dolů. Klepáním oznamovalo různé příležitosti, ať už sváteční příležitosti, pohřby či požáry. V 18. století sloužilo podzemí jako vězení pro horníky odsouzené báňským soudem.


Starý zámek

Na výběžku Paradajzu byla počátkem 13. století zde byla postavena románská třílodní bazilika – kostel svaté Marie. V 15. století došlo k vybudování zdi, které obehnala jak baziliku, tak i hřbitov vedle ní.  V roce 1540 došlo k přestavění na protitureckou pevnost. Klenba nad hlavní lodí byla zbořena a na jejím místě vzniklo nádvoří. Později vzniklo další opevnění. Do komplexu starého zámku patří také kaple svatého Michaela. Tato románská rotunda má dvě části. Nadzemní část se nazývá karnárium, sloužilo k ukládání zemřelých před samotným pohřbem. Spodní část byla tzv. ossarium – kostnice, do níž se vkládaly kosti z vykopaných hrobů. Na zdech kaple se zachovali také zbytky fresek ze 14. století. Nedaleko kaple se nachází také tzv. „Himmelreich“ – bašta ze 14. století, která sloužila jako mučírna a vězení. 


Piargská brána

Piargská brána je renesanční budova z roku 1554. Vybudovaná byla, aby sloužila městskému obrannému systému, který se skládal z dvojnásobného věnce opevnění. To bylo tvořeno spojením jednotlivých obvodových zdí okolních domů. Přístupové cesty do města byly ochraňovány celkem pěti branami, z nichž se zachovala pouze tato. Současnou barokní podobu získala v 18. století.


Nový zámek

Patří k jedněm z neelegantnějších dominant města. Nachází se blízko Piargské brány na kopci zvaném Frauenberg, kde stráží přístup do města. Zámek byl postaven jako renesanční pevnost v letech 1564 – 1571 a sloužil k ochraně města proti Turkům. Pevnost byla později přestavěna. Dnes má budova čtyři poschodí s nárožními baštami a střílnami. Původně pevnost patřila k systému městského opevnění. Je také známá jako Panenský zámek, nicméně toto jméno získal v souvislosti s pojmenováním kopce, na kterém stojí. Později byl zámek využíván také jako signalizační věž.

 

Kalvária

Jedná se o komplex sakrálních staveb, ze kterých se Vám naskytne úžasná scenérie výhledů na Štiavnicu a přilehlé okolí. Tato dominanta města je demonstrací lidského umění prolínajícího se s kouzlem přírody. Základní kámen Kalvárie byl postaven 14. září 1751. A trvalo 7 let, než byl komplex dokončen. Celý projekt inicioval jezuitský kazatel František Perger.  Kalvárie zahrnuje celkem 23 objektů, které představují skutečně unikátní sakrální umění zachycující poslední okamžiky v životě Ježíše Krista. K obnovení křížové cesty došlo v roce 2011.

Tajchy, uměle vytvořená jezera kolem Banské Štiavnice

Oblast Banské Štiavnice je známá pro svůj jedinečný systém umělých jezer – tajchů. Budování těchto děl započalo v 16. století a přetrvalo až do 19. století. Celý systém se skládal z 60 uměle vytvořených jezer s celkovou kapacitou 7 milionů m3. Jednotlivé tajchy byly mezi sebou důmyslně propojeny příkopy. Vzhledem k tomu, že oblast Banské Štiavnice neoplývala přírodními vodními zdroji, tak byly příkopy velmi užitečné. Sloužili ke shromažďování a uchovávání sněhu a dešťové vody, která byla akumulována do nádrží. Energetický potenciál vody byl pak dále využíván pro pohon báňských zařízení. V současnosti se z těchto vodních děl zachovalo pouze 23 nádrží.

Botanická zahrada

Botanická zahrada o rozloze 3,5 ha byla vybudována v období 1831 – 1861. Zahrada je rozdělena na dvě části. V obou částech se nachází řada tuzemských a exotických rostlin, dohromady přes více než 250 exemplářů. Přijďte si vychutnat zahradu plnou obřích sekvojí, cedrů libanonských, cedrů atlantických a jiných významných druhů flóry.


Svätý Anton

Zámek

Zámek byl původně postaven v barokním slohu jako dvoukřídlá budova s arkádami kolem otevřeného nádvoří s barokní kamennou kašnou. V polovině 18. století hrabě Andrej Koháry dokončil rekonstrukci zámku a proměnil ho v čtyřkřídlé šlechtické sídlo. Rodiny Koháryů a Coburgů byli majiteli tohoto zámku a významně ovlivnili jeho historii. Soustředili zde mnoho uměleckých děl a dobového nábytku z různých částí světa (18. – 20. století). Zámeček sloužil od roku 1962 jako muzeum, v současnosti je muzeem umění, historie a lovectví. Jeho bezprostřední okolí je obklopeno nádherným parkem. Každoročně se zde začátkem září konají slavnosti Svatého Huberta.

Sklene Teplice

Sklené Teplice jsou malé městečko se 14 léčivými prameny a lázněmi.Jiná zajímavá města

Banská Bystrica

Je jedním z prvních měst, kde byla vyhlášená městská památková rezervace na Slovensku. Jeho historie sahá až do doby středověku, kdy se zde těžilo zlato a stříbro. Centrum Banské Bystrice je historickým dědictvím a hradní areál byl vyhlášen národní kulturní památkou.


Kremnica

Kremnica patří mezi významná centra těžby drahých kovů. Jeho historie sahá do středověku, kdy zde započala těžba zlata. Významnou zde byla ražba mincí, dodnes zde funguje jedna z nejstarších mincoven na světě. 


Bratislava

75 minut jízdy autem

Hlavní město Slovenska s téměř půlmilionem obyvatel, jehož dominantou je bílý hrad a historické centrum s množstvím barokních paláců.Dalšími dominantami města jsou moderní stavby z 20. století: Nový most přes Dunaj a tzv. UFO – věž restaurace, kde se podává vynikající jídlo.


Vídeň

2 hodiny jízdy autem

Ve Vídni lze nalézt různé architektonické styly, ať už romantický kostel sv. Ruprechta nebo barokní kostel sv. Karla Boromejského. Najdete zde také mnoho klasicistních budov nebo moderní architekturu. Narazit zde můžete také na mnoho secesních stop, ale také architekturu 20. století proslulého Friedricha Hundertwassera. Pokud máte rádi koně, nesmíte si nechat ujít představení španělské jezdecké školy. Dále je zde množství divadel, parků, proslulých vídeňských kaváren, zábavní park Prater, Opera a mnoho dalších atrakcí.


Budapešť

2:45 hodiny jízdy autem

Výbor pro světové kulturní dědictví UNESCO zařadil na svůj seznam také Památník milénia – který patří k jedněm z nejvíce romantických částí města. Dunaj rozděluje město na dvě části Budín a Pešť. Ve fascinující části Budína naleznete Matyášův chrám, Citadelu, Budínský hrad, barokní kostely a turecké lázně tzv. vodního světa a mnohem více!

Ve městě se koná Sziged - jeden z největších hudebních a kulturních festivalů v Evropě. Koná se každoročně v srpnu na severu Budapešti. Týdenní festival vznikl z původní malé studentské akce v roce 1993, a stal se jedním z největších evropských rockových festivalů.


Další výlety


Vysoké TatryNízké Tatry

Další výlet Vás může zavést do Nízkých Tater, které jsou vzdálené přibližně 3/4 hodiny jízdy autemVeľká Fatra
Comments